Ce sunt pompele de căldură?

Pompele de căldură sunt centrale termice folosite pentru încălzirea clădirilor. Ele funcţionează singure sau în tandem cu altă centrală termică. Pentru încălzirea agentului termic şi a apei calde menajere folosesc cădura mediului înconjurător, căldură pe care o captează folosind echipamente clasice, alimentate cu energie electrică. Practic 25% din energia necesară încălzirii locuinţei este energie electrică şi 75% este energie gratuită captată din mediu înconjurător. Tehnologia modernă folosită de producători la fabricarea pompelor de căldură garantează crearea unui mediu cald şi confortabil pe toată perioada rece a anului.
Pompele electrice moderne de caldura, ofera posibilitati tehnice efective pentru economisireade energie si reducerea emisiilor de C02. In cazul reducerii necesarului de caldura prin izolatie termica imbunatatita, pompa electrica de caldura (mai ales in cladirile noi) reprezinta o buna alternativa.
Instalaţie ce foloseşte energia regenerativă, pentru încălzire şi pentru prepararea apei calde menajere este cea cu pompă de căldură care pentru schimbul de energie foloseşte un agent termic- freoni ecologici
In cazul locuinţelor această energie este tot mai des utilizată, deoarece are avantaje şipe plan economic. Pentru menţinerea acestei energii în interiorul clădirii acestea se pot izola cumateriale termoizolante, astfel se evită cât mai mult pierderile de căldură din interior.
Pompa de căldură obţine aproape trei sferturi din energia necesară pentru încălzire din mediul înconjurător, iar pentru restul, pompa de căldură utilizează ca energie de acţionare curent electric. Pompa de caldură oferă posibilitatea pentru încălzire economică şi ecologică prin utilizarea căldurii ecologice. 

Avantaje

Folosirea unei pompe de căldură pentru încălzire şi pentru prepararea apei caldemenajere are destul de multe avantaje.
Pompele de căldură sunt extrem de economice deoarece folosesc mai puţină energie primară decât sistemele de încălzire bazate pe produse petroliere. Doar un mic procent din căldura generată trebuie plătită.
Costurile iniţiale sunt competitive cu cele ale sistemelor de încălzire convenţionale, deoarece nu există cheltuieli adiţionale pentru rezervare de combustibil, coşuri de fum, guri deaerisire sau branşamente de gaz şi nu e/istă cheltuieli pentru întrţinere periodică.
Centralele geotermale denumite şi pompe de căldură sunt printre cele mai sigure şi durabile sisteme de încălzire existente. Nu produc poluare în casă, nu necesită flacără sau combustibil pentru combustie şi nu necesită întreţinere.
Pompa de căldură este o maşină termică care are rolul de a prelua căldura de la un mediu având temperatura mai scăzută şi de a o ceda unui mediu având temperatura mai ridicată, altfel spus este o instalaţie ce se cuplează la o sursă de căldură de potenţial termic mai scăzut şi la un consumator de căldură care are un nivel termic mai ridicat, aceasta fiind sursa rece, respectiv sursa caldă.

După felul sursei de căldură utilizate pompele de căldură pot fi

- aer – aer  = au ca sursă de căldură aerul atmosferic şi folosesc aerul ca agent purtătorde căldură în clădirile în care sunt montate. Ga acest tip de instalaţii inversarea cicluluieste deosebit de uşoară astfel în sezonul rece instalaţia utilizată pentru încălzire iar însezonul cald pentru condiţionare.
- apă – aer = folosesc ca sursă apa de suprafaţă sau de adâncime, apa caldă evacuatădin industrie, agentul purtător de căldură fiind aerul.
- sol – aer = folosesc ca sursă de caldură solul iar aerul fiind agentul purtător de căldură.
- soare – aer = folosesc ca sursă de căldură energia termică provenită de la soare prinradiaţii iar agentul purtător de căldură este aerul.
- aer – apă = folosesc ca sursă de căldură aer iar agentul purtător de căldură este apa.
- apă – apă= apa fiind atât sursă de căldură cât şi agent purtător de căldură.
- sol – apă = folosesc ca sursă de solul iar agentul purtător de căldură este apa.!
- soare – apă = folosesc ca sursă de căldură energia termică provenită de la soare prinradiaţii iar agentul purtător de căldură este apa.

CONTACTAŢI-NE PENTRU DETALII

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

OFERTA

image-0002

image-0004

image-0003